Pitanje: Kakav je značaj otvaranja čakri?

Šri Činmoj: TDa budem veoma iskren sa vama, sa najviše duhovne tačke gledišta, nema potrebe za otvaranjem čakri. Ako se čakre, ili centri, otvore sami od sebe uz Milost Svevišnjeg, baš dobro. Ali, ako svesno pokušavaš da otvoriš čakre i stekneš Kundalini moć, okultnu moć, ako previše pažnje poklanjaš čakrama, tada samo trošiš energiju i dragocenu težnju. Da vidite šta se dešava u nečijem umu, ili šta se dešava na najdaljem mestu u svetu ili da izlečite nečiju glavobolju ili stomačne probleme – to stvarno ne želite da radite. Ono što zaista želite da radite jeste da ostvarite i ispunite Boga, da budete Njegovo najdraže dete, da boravite u apsolutnom Miru, Svetlosti i Blaženstvu. Zato vas savetujem da ne mislite na otvaranje čakri već da uvećate svoju težnju, ljubav, posvećenost i predanost Bogu. Ljubav će vas odvesti Bogu. Posvećenost će vas odvesti Bogu. Predanost će vas odvesti Bogu. Ali otvaranjem čakri i prikazivanjem čuda tu i tamo, nećete se približiti Bogu.

Zato ja mojim učenicim uvek kažem da brinu jedino o Bogu. Bog je stvorio svu moć, pa ako Mu ugodite, tada će vam On dati moć ako vam je neophodna. Ali ako pokušavate da ukradete moć na silu, tada se ponašate kao prava budala. To je kao kada idete do mango drveta. Ja mogu da se popnem na drvo i ukradem jedan ili dva mangoa bez dozvole vlasnika. Ali baštovan će mi tada narediti da odem. A ako mogu da ugodim vlasniku i da dobijem njegovu dozvolu da uzmem nekoliko mangoa, tada mi niko ne može narediti da odem i mogu da jedem mango do mile volje. Ali, morate da znate da nas neće mango učiniti besmrtnim; to je nektar, božanski Nektar. Mir, Svetlost i Blaženstvo će nas učiniti besmrtnim, a ne okultna moć.

Sa najviše duhovne tačke gledišta, najbolje je prepustiti Bogu da li će nam, ili neće dati okultnu moć ili druge vrste moći na korišćenje. Nakon što ostvarimo Boga, ako Bog kaže: „Želim da koristiš okultnu moć“, onda ćeš je koristiti. Ali ako On kaže: „Ne, koristićeš jedino duhovnu moć radi Moje božanske Svrhe“, tada ćete to i da raditi. Šta god da On želi od nas, to moramo da radimo.