84. Pitanje: Da li postoji veza izmedju trećeg oka i intuicije?

Šri Činmoj: Da, postoji veza, ali treće oko je beskrajno superiornije od intuicije. Treće oko je kao Sunce, a intuicija je kao nekoliko plamenova. S intuicijom možemo dobiti trenutni odgovor na pitanje. S trećim okom čovek može da gleda unapred i unazad, može da vidi prošlost, sadašnjost i budućnost. Sve mu je dostupno. Treće oko ima moć da preobrazi prošlost kroz svoju nepokolebljivu snagu volje. Intuicija nema ovu moć, ali to dvoje su dobri prijatelji.