83. Pitanje: Šta je najveće: čistota, ljubav ili jedinstvo?

Šri Činmoj: Čistota je važna za čitavo biće. Ako je ljubav nečista, ona je sva uništenje. Ljudska vitalna ljubav je sva uništenje. Stoga je čistota neophodna. Ali ljubav je bitna za postizanje osećanja jedinstva. Svetac je čist, ali često je u strahu da dotakne svet zato što ga može učiniti nečistim. Međutim ako stvarno voli svet, bez obzira koliko je svet nečist, on će ga dotaći da mu pomogne da postane čist. Kada osviće najviša mudrost, otkrivamo da gde postoji jedinstvo ne može da bude nečistota. Stvarno božansko jedinstvo je stalno širenje i svest univerzalne stvarnosti unutar i izvan nas. Samo u ograničenju može da postoji nečistota. Dakle, jedinstvo je nesumnjivo najveći od ova tri božanska kvaliteta, ali jedinstvo se ne može postići bez ljubavi i čistote. U jedinstvu vidimo savršenstvo ljubavi i čistote.