81. Pitanje: Kako mogu da čujem glas tišine?

Šri Činmoj: Možeš da čuješ glas tišine jedino kada osećaš da svet buke i zvuka nema ništa da ti pruži, ništa što možeš da ceniš. Jedino svet unutrašnjeg postojanja, svet mira, svetlosti i blaženstva, može zadovoljiti tvoju večnu žeđ i glad. Ali kada vidiš i osećaš ovu unutrašnju stvarnost, moraš takođe da rasteš u nju. Moraš izneti na površinu unutrašnju stvarnost da bi promenio lice spoljašnjeg sveta, ili će on ostati nesavršen. Uđi duboko unutra. Nećeš moći da promeniš lice sveta ako prvo ne stekneš nešto svetlosti mudrosti. Prvo moraš da postaneš doktor pre nego što pokušaš da izlečiš bolesnu osobu. Svet neznanja mora da se preobrazi, ali pre nego što možeš da ga preobraziš, moraš da uđeš u svet svetlosti mudrosti. Tu ćeš sigurno čuti glas tišine, koji je sveprosvetljujući preobražaj.