80. Pitanje: Da li je moguće za nekog učenika da uči od naprednijeg tragaoca?

Šri Činmoj: Uopšte nije potrebno da tragalac lično prolazi kroz sve greške da bi došao do istine. Ako je učenik početnik i dogodi se da upozna naprednog tragaoca – stvarno naprednog, ne samo nekoga ko je mnogo godina učenik – napredni tragalac će moći da savetuje početnika svojim ličnim iskustvom. Ovaj odnos izmedju početnika i naprednog tragaoca mogao bi da se uporedi sa onim između majke i deteta. Majka kaže detetu da ne dodiruje vatru zato što ona zna iz svog ličnog iskustva da će opeći prst kad dodirne vatru. Ako dete ne veruje majci, onda mu nema koristi od majčinog iskustva. Ali, upravo kao što dete može da ode k majci i pita je šta se dešava kada ona dodirne vatru, tako početnik u duhovnom životu može da traži savet od naprednog tragaoca. Početnik prepoznaje naprednog tragaoca zato što on vidi da on vodi božanski, disciplinovan život. Napredni tragalac daje primer.

Ako početnik ne prihvata savet razvijenog tragaoca, biće mu potrebno više vremena da dosegne cilj. Upravo kao što će deci pomoći dobar, pozitivan savet koji im daju roditelji da bi trčali brže i postali bolji ljudi, savet naprednog tragaoca, koji je kao otac ili stariji brat onima koji su upravo kročili u duhovni život, može pomoći početnicima da načine brži napredak. Ako početnik mora sve da uradi sam i da prolazi kroz sva iskustva, onda će izgubiti mnogo vremena i dostići će cilj mnogo kasnije.