9. Pitanje: Šta Bogu pričinjava najveću radost?

Šri Činmoj: Bog stiče najviše radosti kada Ga tragalac smatra svojim sopstvenim na osnovu njegove pune svesnosti o tome šta Bog za njega pretstavlja. Kada tragalac oseća da je Bog njegov najprosvetljeniji i najsavršeniji deo i da je on nerazdvojiv od Boga, onda Bog dobija najviše radosti. Kada on oseća da će njegov nebožanski ili neosvetljeni deo biti potpuno transformisan i da je samo pitanje vremena pre nego što će on sam izrasti u svoj najviši, najprosvetljeniji deo, koji je Bog, tada Bog dobija najviše radosti. Čak je tragaočev nebožanski deo Bog, jer Bog je sve. Ali tragalac želi da raste u svoj božanski deo da postane Bog.

Hajde da vidimo njegovu glavu kao apsolutnog savršenog Boga, a njegova stopala kao nesavršenog Boga. Dakle, on želi da preobrazi svoje stopalo-neznanje u svetlost mudrosti koja je njegova glava. On ne želi da ostane u podnožju drveta – savršenstva; on želi da se popne do samog vrha. Ako neko shvata Boga kao svoj sopstveni najviši i najprosvetljeniji deo, ako neko oseća da je trenutno nerazdvojiv od najviše Stvarnosti ali da tek treba da postane toga svestan, da izraste u to, a zatim da ispolji svoju konačnu visinu – ako neko to oseća – onda to Bogu pričinjava najviše radosti.