10. Pitanje: Šta je čovekovo najveće blago?

Šri Činmoj: Najveće blago običnog čoveka je priznanje sveta i posedovanje sveta. Najveće blago duhovnog čoveka je njegova svesna, stalna, vesela i bezuslovna predanost Volji Svevišnjeg. Takođe, može se reći da je, pre nego što ostvari Boga, uspinjući plač njegovog srca njegovo najveće blago; pošto ostvari Boga, osmeh njegove duše koji se spušta njegovo je najveće blago.