45. Pitanje: Može li ljudska priroda da doživi božansku ljubav?

Šri Činmoj: Ljudska priroda može da iskusi božansku ljubav. Ali ljudska priroda neće moći da ukaže pravu vrednost božanskoj ljubavi ukoliko ljudska priroda nije obogotvorena i pročišćena u znatnoj meri a božanska ljubav ne izražava dodatnu količinu samilosti.