44. Pitanje: Kakav je odnos između karaktera i duhovnosti?

Šri Činmoj: Duhovnost obuhvata sve; dakle, ona uključuje i ljudski karakter, takođe. Imati dobar karakter je imati poštenje, jednostavnost, spontanost, odsustvo ljutnje, ponosa i tako dalje. Kad obično ljudsko biće poseduje sve ove osobine, mi nazivamo njega čovekom dobrog karaktera. Ali iako je duhovnost unutar ovih osobina i ovi kvaliteti su takođe unutar duhovnosti, prava duhovnost je nešto beskonačno više i dublje, jer se bavi životno-preobražavajućim i bogopostajajućim stremljenjem. Čovek dobrog karaktera ne mora da mari za najvišom apsolutnom Istinom – može da ostane sasvim zadovoljan sa svojim moralnim dostignućima – ali duhovni čovek ide daleko iznad sfere moralnosti sa unutrašnjim gorućim plačem svoga srca, kako bi dostigao najvišu Istinu i spustio je da prosvetli sebe i zemaljsku svest.