14. Pitanje: Kako čovek može da bude sam a ipak da iskusi jedinstvo?

Šri Činmoj: Pre svega, moramo da znamo razliku izmedju usamljenog i samog. Usamljenost možemo da osetimo čak i kada smo među stotinama takozvanih prijatelja ili čak kada smo među stvarnim prijateljima. Ako ne osećamo prisustvo Boga u srcu, onda ćemo sigurno osećati usamljenost bez obzira koliko prijatelja ili koliko stotina i hiljada ljudi je oko nas.

Biti sam ne znači da smo ravnodušni ili povučeni. Osamiti se znači da je kucnuo čas za nas. Sada moramo da trčimo prema Cilju ne čekajući naše voljene, čiji čas još uvek nije kucnuo. Ako nekome čas kucne minut pre tvog, ili minut posle tvog časa, to nije tvoja odgovornost. Kada tvoj čas kucne ti odlaziš, a ako se dogodi da istovremeno kucne čas nekom drugom, onda možete da idete zajedno. Ali ako neko započne pre tebe ili posle tebe, to ne znači da nećeš moći da uspostaviš jedinstvo sa njim. Ti možeš lako da osetiš jedinstvo sa onima koji su ispred ili iza i možeš da održavaš svoje jedinstvo dok ideš sam. Ti si sam zato što niko nije tik uz tebe. Ali neko zaostaje a neko je ispred, i ti lako možeš da imaš osećaj jedinstva sve dok oni idu istim putem i prema istom odredištu.