13. Pitanje: Da li je Bog štedljiv ili rasipan?

Šri Činmoj: Bog nije ni štedljiv ni rasipan. On je ono što Njegova Svetlost Samilosti ili Svetlost Mudrosti želi da On bude. On koristi Svoju Svetlost Samilosti za one koji još duhovno spavaju i On koristi Svoju Svetlost Mudrosti za one koji su potpuno ili delimično probuđeni. Ali Božija Samilost nije preterana i Njegova Mudrost nije štedljiva. One su samo dva moćna oruđa koje On koristi. Koristeći ova dva strašna oruđa, Bog inspiriše i snaži i ne-tragaoca i tragaoca da radi pravu stvar. Netragaoca On inspiriše da izađe iz sna, i jednom kad je pojedinac probuđen i postane tragalac, On ga inspiriše da trči najbrže ka svom Cilju.