Pitanje: Guru, koja je glavna svrha lepote u tvorevini?

Šri Činmoj: Sam Tvorac je sav Lepota. Zato što je Tvorac sav Lepota, On želi da i Njegova tvorevina bude lepa. Šta god dolazi od Njega je izraz Njegovog sopstvenog Sna i Njegove sopstvene Stvarnosti, pa prirodno želi da sve bude lepo kao kao On. Kada je otac muzičar, on želi da mu sin bude muzičar. Ako je dobar, on želi da mu deca budu dobra. Ovde je Otac, Bog, sav Lepota, pa želi da vidi lepotu oko Sebe. Ono što je On iznutra, želi da vidi spolja. Slino tome, Izvor uvek želi da tvorevina bude nalik njemu.