Pitanje: Kada vidimo duhovnu lepotu koje ćemo predominantno osećanje imati?

Šri Činmoj: Može da bude raznih osećanja, ali glavno osećanje biće da želite da zagrlite čitav svet kao svoj sopstveni. Osetićete da ne samo da grlite čitav svet, već i da postajete taj svet. A tada ćete osetiti da nema ničeg tamnog ni u vama ni oko vas. Sada vidite tamu svuda oko sebe i ako ste iskreni prema sebi, videćete tamu i u sebi. Ali, ako ste videli pravu duhovnu lepotu, odmah ćete videti da je u vama bujica lepote i da je spoljašnost samo odraz onoga što je iznutra.