Pitanje: Ako osetimo potrebu za lepotom u našem fizičkom okruženju, da li je to oblik vezanosti za fizičko?

Šri Činmoj: To zapravo nije oblik vezanosti, iako može da vodi do nje. Moramo da znamo zašto želimo tu lepotu: da li da ugodi našim čulima zbog zadovoljstva ili da poveća našu inspiraciju i težnju. Neki ljudi imaju cveće svuda po kući; imaju lepe bašte i najlepši nameštaj. Ali, ako ulepšavaju svoj dom i okruženje samo da bi ugodili životu zadovoljstva, tada je to svakako oblik vezanosti. Ako žele da uvećaju inspiraciju i težnju tako što će svuda oko sebe videti lepotu, u tome nema ničeg lošeg. Kada tragalac vidi cvet, ako se uvećaju njegova inspiracija i težnja i ako on kaže: „Oh, kako želim da budem isto tako lep, tako čist kao cvet“, tada je to dobro. Ako kada vidi drvo kaže: „Kako bih voleo da imam strpljenje kao drvo; kako bih voleo da imam plodove i da ih bezuslovno ponudim čitavom svetu“ to je veoma dobro. Ako imamo lepotu oko nas kako bi nas inspirisala da postanemo lepi, dobri, čisti i božanski kao stvari kojima se divimo i koje cenimo, to onda nije vezanost. Ali ako imamo stvari oko sebe da bismo ugodili čulima, onda to nije ništa drugo do vezanost.