Pitanje: Kada se lepota ispolji kroz pojedinca, da li ova pobeda uvećava ispoljavanje univerzalne Lepote?

Šri Činmoj: Kada se božanska lepota ispoljava kroz pojedinca, to je jasan znak božanske pobede, a ova božanska pobeda je dodatni život, dodatna svetlost, dodatno postignuće i dodatno savršenstvo radi ispoljavanja univerzalne Lepote.