Pitanje: Da li Bog Otac i Bog Majka ispoljavaju svoju Lepotu na različite načine?

Šri Činmoj: Bog Otac i Bog Majka imaju jedno srce, jednu dušu, jednu fizičku svest. Ali, svako ih vidi u skladu sa svojim razumevanjem ili sposobnošću. Svakoj osobi je data prilika da ceni Njihovu Lepotu zajedno ili odvojeno. Neko će reći da je Bog Otac lepši. Ali, Bog Otac i Bog Majka nisu kao ljudska bića koja imaju jedan pojavni oblik. Ako je neko potpuno poistovećen sa Bogom Ocem i Bogom Majkom na fizičkom planu ili u Zemaljskoj svesti, on će u Bogu Ocu morati da vidi Boga Majku, a u Bogu Majci će morati da vidi Boga Oca. Njihova Lepota se ne može odvojiti.