Pitanje: Ako kažeš da neko ima lepu dušu, da li to znači da ta osoba ima auru neke određene boje?

Šri Činmoj: Kada kažem da neko ima lepu dušu, to ne znači da ima auru određene boje. To znači da je ta osoba primila odozgo Svetlost, Mir i Blaženstvo u značajnoj meri i da su te božanske osobine u njemu izašle na površinu i da se ispoljavaju u zemaljskoj svesti. Ipak, može biti i da vlasnik ovih osobina njih nije svestan. Ali, kada Učitelj otkrije ovu činjenicu, tragalac dobija neposrednu priliku da ih prepozna, uveća i koristi u božansku svrhu u sopstvenom životu i u životu čovečanstva koje teži.