Pitanje: Šta je lepo u umu?

Šri Činmoj: U umu postoji samo jedna lepa stvar: to što on na kraju shvata da je svetlost potrebna, da je osećanje jedinstva potrebno i tada prepoznaje i priznaje svoje bezbrojne greške. Ovo ostvarenje, prepoznavanje i priznanje su istinski oblik unutrašnje lepote.