Pitanje: Guru, možeš li da opišeš Lepotu Svevišnjeg?

Šri Činmoj: Lepotu Svevišnjeg jedino Svevišnji može da opiše. Ako pokušaš da izraziš Lepotu Svevišnjeg, odmah će te čak i dete izazvati. Pokušaj detetu koje nikad nije videlo more, da opišeš koliko je more veliko, moćno i lepo. Dete će pitati: „Koliko je veliko? Pokaži mi.“ Tada će raširiti ruke i reći da je tako veliko. Dete će reći: „Tako veliko?“ A ti ćeš reći: „Ne, mnogo, mnogo veće. Mnogo veće nego što neko može da obuhvati.“

Čak i ako zamišlja šta pokušavaš da opišeš, ono neće biti zadovoljno. U trenutku kada pokušaš da objasniš nešto našim ljudskim jezikom, ti ga ograničavaš. U trenutku kada pokušaš da izraziš bilo šta božansko, ti ga ograničavaš. Zašto ne mogu da opišem ostvarenje Boga? Mogu da pokušam, ali ću morati da ispišem hiljade stranica, pa čak i tada, ako i ti sam imaš to iskustvo, daćeš mi nulu jer moj opis nije potpun. Te stvari moraju da se iskuse; ne mogu da se opišu. Delovanje je jedna stvar, ali objašnjenje je nešto drugo. Kada želim da opišem nešto što sam uradio, to ne ostaje isto. Dvadeset i četiri sata dnevno gledam Lepotu Svevišnjeg. Mogu da je vidim u bilo kom trenutku. Ali, kada moram da ti to objasnim, koristim svoj um. To je kao kada stojiš pred moćnim okeanom i pokušavaš da ga izmeriš lenjirom. To baznadežan zadatak, jer na raspolaganju imam tako ograničen instrument. To je nesrećna stvar. Kada želimo da objasnimo Lepotu Svevišnjeg ili Svetlost Svevišnjeg, moramo da koristimo fizički um. On je najbolja stvar koju imamo da bi se bavili svetom. On je daleko razvijeniji od tela ili vitala, ali u poređenju sa dušom, um je apsolutno slab i beznačajan.

Ako boraviš u srcu, objašnjenje nije potrebno. Tu je poistovećenje medijum. Samo stani pred okean i uđi u srce. Odmah će svest čitavog okeana ući u tebe i ti ćeš postati jedno sa njim. Zašto? Zato što se poistovećuješ sa njim. Ako možeš da koristiš srce da se poistovetiš sa beskonačnom Lepotom, ili sa čime god želiš, tada ćeš znati njegova svojstva. Kroz poistovećenje dobijamo sve, ali putem mentalnog ispitivanja nikada nećemo moći da objasnimo Lepotu Svevišnjeg.