Pitanje: U čemu je suština lepote prirode?

Šri Činmoj: Suština lepote prirode je Svetlost Svevišnjeg ili Blaženstvo Svevišnjeg u prirodi. Sama priroda nije potpuna. Priroda nije delatelj. Priroda ima nekoga ko joj je šef, i to je Apsolut Svevišnji. Čim je nešto stvoreno, mi odmah pitamo ko je to uradio. Čim vidimo tvorevinu, osećamo da je nepotpuna sve dok ne saznamo odakle je došla. Priroda je Božja tvorevina. A opet, Tvorac je unutar tvorevine. Zato kažemo da je sama priroda Bog. Ali, moramo da znamo da sama priroda nije Tvorac. Tvorac je bio iznad, i nakon stvaranja postao je jedno sa Svojom tvorevinom.

Ja pišem pesmu. Zbog moje inspiracije, težnje, sposobnosti i posvećenosti, osećam da je ona deo mene. Pesnik i pesma su neodvojivo jedno. Tada možeš da kažeš da to Guruova pesma ili možeš da kažeš da je to Guruova svest. To je isto. Slično tome, priroda je Božja tvorevina i otelovljuje Božju Svest. Zato lako možemo da vidimo da su priroda i Bog jedno. Priroda deluje kao predstavnik Samog Boga. I moramo da znamo da je priroda svesna činjenice da je u njoj neko ko je reguliše. Ako se oduzme taj deo Tvorca koji je u prirodi, priroda odmah postaje beživotna.