Pitanje: Guru, da li je lepota dinamična i promenljiva ili je samo odraz evolucije naše duše?

Šri Činmoj: Lepota je dinamična i promenljiva ali je i odraz evolucije naše duše. Kada govorimo o dinamizmu, to označava životnu energiju koja najsnažnije teče. Životna energija je reka koja stalno teče. Iako je stalna, sam pokret je promena. Mi primećujemo pokret. Ali, kada reka uđe u more, kada je dosegla svoj cilj, tada izgleda kao da stoji. A ona zapravo postaje jedno sa tišinom. Iz ove tišine će se vratiti do mesta gde je započela svoje putovanje. Pre nego što nešto počnemo da radimo, sve je statično. Kada počnemo to da radimo, sve postaje dinamično. A kada je završeno, obavljena akcija ponovo ulazi u nešto apsolutno tiho. Stalnom akcijom stvaramo novu energiju u našem životu. Ovo je jedna vrsta lepote.

Druga vrsta lepote je odraz duše. Duša predstavlja Svevišnjeg koji je sav Lepota. Kada duša izađe na površinu, njena svetlost se odražava na ostatak bića. Kada se molite i meditirate, hranite dušu i snaga duše se uvećava. Ali, kada fizičko i vital dodaju sposobnosti duše, tada je njena snaga zaista velika. Možda imate hiljdu dolara, a dete vam doda jedan dolar, tada ćete imati hiljdu i jedan dolar. Isto tako, kada svesno težimo u fizičkom, vitalu, umu i srcu, stičemo najveće blago. Tada uvećana sposobnost duše odmah doprinosi lepoti duše. Ova lepota je odraz napretka i evolucije duše.