Pitanje: Da li neke životinje vide više lepote od drugih?

Šri Činmoj: Moramo da znamo koja je to vrsta životinje. Ako je tigar, lav ili slon, neće videti nikakvu lepotu. Njihova lepota je uništenje. Za tigra će lepota biti u tome da te proguta. To je njegovo zadovoljstvo, a to zadovoljstvo on smatra lepotom. I u našem ljudskom životu je takođe zadovoljstvo lepota. Čim vidite prelepi cvet, vi ste zadovoljni. Ali, naše zadovoljstvo leži u tome da postanem jedno sa lepotom koju vidimo. Želimo da budemo čisti kao cvet. Ali, zadovoljstvo tigra naći će se jedino u uništenju.

A opet, ima nekih životinja koje su veoma blage i neće pokušati da unište nikoga; one će jedino pokušati da idu ka svom cilju. One pokušavaju da postignu nešto, a ne da unište nešto. Naravo da one stvaraju lepotu. U životinjskom carstvu lepota označava sklad. Jelen neće pokušati da me pojede. Stalno kretanje jelena nije radi uništenja, već da bi nešto video, da bi nešto osetio i da bi nešto postigao. To kretanje mu pruža zadovoljstvo, a to zadovoljstvo je istinska lepota. Mi ljudska bića ne marimo za kretanje. Većina nas je lenja. A sa druge strane, kada se pokrenemo i naiđemo na neku prepreku, osećamo da smo izgubljeni; odmah osećamo da nema cilja i ne pokušavamo da idemo u drugom smeru.