Pitanje: Kako da održimo unutrašnju lepotu kada moramo da idemo na nebožanska mesta? 23

Šri Činmoj: Na fizičkom planu nosimo cipele kada izlazimo napolje kako naša stopala ne bi dodirivala zemlju i bila povređena. Kad god ima nečeg nebožanskog, nečega što nas može povrediti, mi preduzimamo mere predostrožnosti da se zaštitimo. Slično tome, kada idemo na neko nebožansko mesto, potrebna nam je zaštita. Kada smo kod kuće, kada nismo na bojnom polju života, mi smo zaštićeni. Ali, čim izađemo na ulicu, suočavamo se sa gladnim lavom. On je mnogo snažniji, beskrajno snažniji od nas. Tada moramo da budemo oprezni i svesni. Kada smo napolju po danu, ne brinemo. Ali, čim se smrači, osećamo da će nas napsti neke nebožanske sile, pa moramo da budemo oprezniji. Kako da budemo oprezniji i svesniji? Tako što ćemo pamtiti našu potrebu za težnjom i pamteći Svevišnjeg Pilota u nama mnogo češće.


23. U originalu knjige, postojao je drugi pasus, koji ovde pripada paragrafu 21.