Pitanje: Zašto mi lepota prirode pruža beskrajnu radost?

Šri Činmoj: Upravo zato jer je lepota prirode izraz Jednog koji je sav Lepota.

Kad god vidimo nešto, u toj stvari vidimo unutrašnje prisustvo, unutrašnju svest njenog tvorca. Tvorac prirode je Sam Bog. On izražava Sebe u prirodi i kroz nju. Kada vidimo lepotu prirode, dobijamo obilje radosti jer je Tvorac i Vlasnik Bog. Kada vidimo kuću, ako volimo vlasnika, volećemo i posed.

Onaj ko je sav Lepota je u Njegovoj tvorevini, kao što je srce majke u njenom detetu. Srce majke se ne može odvojiti od postojanja deteta. Samo zato što cenimo, poštujemo i obožavamo Onoga ko je sav Lepota, mi cenimo i Njegovu tvorevinu. Ponekad, kada želimo da vidimo majku, dobijamo radost od toga što smo videli dete, jer smo našli nekoga ko je deo njenog bića. Sama tvorevina je deo Tvorca. Pošto nam se Tvorac trenutno ne odaziva, zadovoljni smo tvorevinom.