Pitanje: Kako mogu da postanem neodvojivo jedno sa lepotom?

Šri Činmoj: Najpre moraš da postaneš neodvojivo jedno sa svetlošću umesto sa tamom i neznanjem. Ako postaneš neodvojivo jedno sa svetlošću, što je mudrost, automatski postaješ jedno sa lepotom. Najpre treba da postaneš jedno sa Izvorom. Kada postaneš jedno sa Izvorom, naravno da će vlasništvo Izvora postati tvoje. Ako postaneš jedno sa svešću drveta, tada ćeš postati jedno i sa svešću cvetova i listova drveta.