Pitanje: Kako možemo da vidimo lepotu uvek u sebi?

Šri Činmoj: Uvek možeš da vidiš lepotu u sebi jedino kada se moliš i meditiraš. Kada se moliš, moraš da misliš da je tvoj Izvor jedan; a kada meditiraš, treba da osetiš da si za sve. Kada se moliš Jednom, ti odlaziš uvis, uvis, uvis do Najvišeg. Kada meditiraš na mnoštvo, ti širiš svuda tvoju svetlost.