Pitanje: Kako se mogu razlikovati niža i viša lepota?

Šri Činmoj: Niža lepota će uvek pokušati da nas veže i ograniči. Viša lepota će uvek pokušati da nas prosvetli i oslobodi. U trenutku kada viša lepota osvane u nama, osećaćemo druge kao svoje sopstvene i pokušaćemo da ih oslobodimo. I dok imamo to osećanje, videćemo da su i drugi nas prihvatili i prisvojili kao svog sopstvenog. Kada viša lepota osvane u nama, vidimo da je ono što činimo za druge ono što su drugi već učinili za nas. Kada imamo višu lepotu, to znači da je konačno u nama nestalo i da pokušavamo da Beskonačno učinimo svojim sopstvenim. U trenutku kada pokušavamo da Beskonačno spustimo dole kao naše sopstveno, na naše ogromno iznenađenje, osetićemo da nas je ono već prisvojilo kao svog sopstvenog.