Pitanje: Postoji li veza između ljubavi i lepote?

Šri Činmoj: Da! Božanska ljubav i božanska lepota su neodvojive. Ljubav je cvet, lepota je miris. One idu zajedno. Cvet je objekat, tvorevina Boga. Ali, cvet mora da ponudi svoju osobinu, a to je njegov miris. Jedino kada priđete blizu cveta možete da cenite njegovu lepotu. A kada ste daleko, njegov miomiris će prožeti vazduh. Ako cvet nema miris, pola njegove božanstvenosti je nestalo. Lepota izlazi iz cveta i to je ljubav. Cvet i miris su neodvojivo jedno.