Pitanje: Kako možemo da vidimo unutrašnju lepotu u ljudima, a ne spoljašnju fizičku lepotu?

Šri Činmoj: Pre svega, moraš da znaš šta se dešava kada vidiš nečiju fizičku lepotu. Stara poznanica koja se zove ljubomora ulazi u tebe. Ti kažeš: „Oh, ja nisam tako lepa kao ta i ta.“ Mi uvek osećamo da drugi imaju više lepote od nas. Oni osećaju da su otelovljena ružnoća i ti osećaš da si otelovljena ružnoća. Ovo iskustvo se nikada ne završava. Nakon što primetiš nečiju spoljašnju lepotu, veoma često osećaš ljubomoru. Ali, umesto da budeš ljubomorna, kada vidiš nečiju spoljašnju lepotu, pokušaj da imaš božanski stav. Možeš da kažeš: „Da je bilo neophodno da budem tako lepa kao ona, sigurna sam da bi me Bog učinio tako lepom. Zato to za mene uopšte nije potrebno.“

Šta se dešava kada si svesna nečije unutrašnje lepote? Kada si svesna nečije unutrašnje lepote, to znači da si u unutrašnjem svetu. Kada si u unutrašnjem svetu, u njemu nema nadmetanja. Ako si svesna nečije unutrašnje lepote, nikada nećeš biti ljubomorna. U unutrašnjem svetu osećaš te određene osobe kao svoje sopstvene. Kada odeš duboko unutra, bilo šta što vidiš u nekome nećeš videti kao njegovo lično vlasništvo; videćeš ga kao univerzalno vlasništvo. Ako na ovaj način vidiš nečiju lepotu, ostićeš da ta lepota pripada tebi, jer je unutrašnja lepota deo univerzalne Stvarnosti. Ako želiš da budeš svesna nečije unutrašnje lepote, pokušaj da odeš duboko unutra. Živi u srcu i duši, a ne u umu. Tada ćeš osetiti da je tvoje šta god da vidiš.