Pitanje: Ima li psihičko biće neke utvrđene karakteristike, kao što je životna dob, ili ono raste i menja se onako kako se menja i čovek?

Šri Činmoj: Psihičko biće je u stalnom procesu evolucije. Ali, ako te interesuju takozvane fizičke karakteristike, mogu da kažem da ćeš videti kako u ljudskom biću ono raste od deteta do mlade osobe od oko dvadeset dve godine. Međutim, to je psihička a ne ljudska starost. Kad vidimo mladića od dvadeset dve godine, on je potpuno sazreo. Čovek obično nakon tog doba ne postaje jači. Ali, psihičko biće stalno stiče snagu, snagu, snagu. Psihičko biće nije poput ljudskog bića koje opada i postaje staro nakon četrdeset, pedeset, šezdeset godina. Snaga psihičkog bića će stalno rasti i rasti. Međutim, svoje osnovne karakteristike ono ponekad zadrži, a ponekad ne. To zavisi od toga kako psihičko biće hoće da udovolji Svevišnjem, Unutrašnjem Pilotu. Neka psihička bića osećaju da će, ako zadrže svoje kaakteristike, biti u stanju da znaju svoj način delovanja. Ali, neka psihička bića ne mare za tu individualnost. Ona kažu: „Nećemo nikakve svoje karakteristike. U svakom trenutku će nas uobličavati božanska Svetlost. Božanska Svetlost će sve učiniti za nas“. Psihičko biće i duša nemaju beskonačnu moć. Beskonačnu Moć, beskonačnu Svetlost, beskonačno Blaženstvo jedino Svevišnji ima. Zato, kada se obilna Svetlost, beskrajna Svetlost Odozgo spusti u psihičko biće, ono smesta gubi sopstvene karakteristike i ličnost, iako je ta ličnost božanska. Psihičko biće je lepo, izuzetno lepo. To ne možete izraziti rečima niti zamisliti. Neka psihička bića vole da se izraze pomoću Lepote, neka pomoću Ljubavi, neka pomoću Moći, neka pomoću Blaženstva a neka pomoću raznih drugih božanskih osobina. Ako vidite da je neko veoma dobar prema ljudima, uvek blagonaklon, uvek pun ljubavi, verovatno se njegovo psihičko biće trudi da ispolji svoju Svetlost pomoću njega u obliku božanske Ljubavi. Ako neko stalno pokazuje aspekt moći – ne moći koja uništava, već moći koja snaži i pomaže drugima – onda njegovo pshičko biće želi da se ispolji pomoću Moći. Isto kao i duša, svako psihičko biće želi da ponudi ili ispolji krajnju istinu na specifičan način. Takođe, kao što neke duše žele da ispolje Svevišnjeg na dva načina, moguće je i da psihička čine isto to.