Pitanje: Kako da kontrolišem svoja osećanja dok sam u kancelariji? Ima tako mnogo nepravde, a ništa ne možemo da učinimo da pomognemo sebi.

Šri Činmoj: Kažete da ništa ne možemo da učinimo, ali ja Vam dajem način da se zaštitite. Mi smo ovde meditirali pet ili deset minuta. Ta meditacija ima stvarnu moć. U Vašoj kancelariji ima mnogo nepravde. Sama nepravda je neka vrsta negativne moći, destruktivne moći. Nepravda je nebožanska moć, a pravda je božanska moć. Sada nepravda stvara patnju u Vašem životu. Postoji, međutim, nešto što se zove Božija svetlost. Vi možete biti dobro zaštićeni Božijom Svetlošću, tako da na Vas nepravda ne deluje. Istina, Vi ne možete da promenite umove ljudi koji izazivaju tu nepravdu, ali možete da zaštitite sebe. Oni Vas udaraju iznutra, a Vi im ne uzvraćate, iz straha ili zato što niste u stanju. Ali, ako postanete veoma jaki, veoma moćni iznutra, Vaša snaga će Vas odvesti na neko drugo mesto ili će njima dati određeno prosvetljenje. Božija Samilost će Vas sačuvati od te vrste nepravde ako ozbiljno uđete u duhovni život.

Drugi način da se spasete, koji je brži, jeste da imate duševni miir. Na našoj meditaciji utorkom mi odozgo donosimo Mir, koji je veoma opipljiv. To nije nešto zamišljeno. Vi možete da osetite Mir; možete da plivate u moru Mira kad meditirate sa nama utorkom. I u petak ćemo takođe meditirati ovde, pa ako nam se pridružite, osetićete Mir. Nepravda je nebožanska moć, ali je Mir beskrajno moćnije božansko oružje. To je opipljiva moć. Kada ste u Miru, nikakva ljudska moć ne može da Vas uznemiri.

Kad morate da se branite ili štitite, probajte da koristite više oružje. Ako Vam ljudi nešto kažu, a Vi im uzvratite istom merom, tome neće biti kraja. Opet, ako samo progutate svoj bes, oni će nastaviti da Vas iskorišćavaju. Ali, kad vide i osete u Vama ogroman unutrašnji Mir, primetiće u Vama nešto što nikad ne može biti pobeđeno. Videće promenu u Vama, a ta promena ne samo da će ih iznenaditi, već će ih i uplašiti i odvratiti. Osetiće da su njihova oružja beskorisna.

Mir je najefikasnije oružje da se pobedi nepravvda. Kada se molite i meditirate, celo Vaše biće se preplavi Mirom. Tada, šta god da drugi ljudi urade, Vi ćete osećati samo da su to Vaša deca koja se igraju pred Vama. Reći ćete: „To su sve deca. Šta bih više mogao da očekujem od njih?“ Ali, sada, zato što su oni odrasli što se tiče godina, umesto toga, Vi se uznemirite i razbesnite. Ako se budete redovno molili i meditirali, uskoro ćete osetiti da je Vaš mir beskrajno snažniji, da beskrajno više ispunjava i okrepljuje, nego što mogu da Vam naude nesrećne situacije koje oni stvaraju.