Pitanje: Meni se čini da Božija Volja za nas nije da samo budemo tihi, već i da budemo aktivni.

Šri Činmoj: Molim da mi oprostite. Niste me dobro razumeli. Pod spoljašnjomo tišinom ne podrazumevam to da se ne priča, već podrazumevam spoljašnji izraz čovekove unutrašnje tišine. Jedna tišina je dinamična; druga tišina je statična. Statičnu tišinu nalazimo u dubokoj meditaciji, koja predstavlja pripremu. Dinamičnu tišinu nalazimo u delovanju, koje je ispoljavanje. Unutrašnja tišina nas vodi i prosvetljuje. Spoljašnja tišina nas otkriva i ispoljava.