Dodatak: ovi citati, iz drugih dela Šri Činmoja, bili su uključeni u prva izdanja.

"Došao sam od Boga da vidim Stopala"

Njegove Milosti koja se spušta.
"Ići ću od čoveka do čoveka da vidim"

Cilj njegovog lika koji se uspinje.

"Definisati Boga znači ograničiti Boga.
  Plašiti se Boga znači rasplakati Boga."

"Nije važno kako je Istina nastala,"

već zašto je Istina nastala. Istinu je stvorio Sam Bog da osnaži Svoju Viziju i da ispolji Svoju Stvarnost.

"Svetu je potreban sposoban čovek.
  Bogu je potreban prijemčiv čovek."

"Kad se koncentrišem, brinem o Bogu.
  Kad meditiram, Bog se brine o meni.
  Kad kontempliram, moja usavršena unutašnja mudrost brine o Bogu, a Božiji beskrajni okean Svetlosti brine o meni."

"Znati vrednost ljubavi znači kupiti"

Carstvo Blaženstva.
"Znati vrednost Blaženstva znači otkupiti svoje pravo Sopstvo."

"Teškoće svesno kažu netežećoj duši šta je ona. Teškoće nesvesno pokazuju težećoj duši šta na kraju može postati."

"Život je moja spoljašnja evolucija.
  Istina je moja unutrašnja revolucija."