Dodatak: ovi citati, iz drugih dela Šri Činmoja, bili su uključeni u prva izdanja.

> Došao sam od Boga da vidim Stopala

Njegove Milosti koja se spušta.

> Ići ću od čoveka do čoveka da vidim

Cilj njegovog lika koji se uspinje.

> Definisati Boga znači ograničiti Boga.

> Plašiti se Boga znači rasplakati Boga.

> Nije važno kako je Istina nastala,

već zašto je Istina nastala. Istinu je stvorio Sam Bog da osnaži Svoju Viziju i da ispolji Svoju Stvarnost.

> Svetu je potreban sposoban čovek.

> Bogu je potreban prijemčiv čovek.

> Kad se koncentrišem, brinem o Bogu.

> Kad meditiram, Bog se brine o meni.

> Kad kontempliram, moja usavršena unutašnja mudrost brine o Bogu, a Božiji beskrajni okean Svetlosti brine o meni.

> Znati vrednost ljubavi znači kupiti

Carstvo Blaženstva.

> Znati vrednost Blaženstva znači otkupiti svoje pravo Sopstvo.

> Teškoće svesno kažu netežećoj duši šta je ona. Teškoće nesvesno pokazuju težećoj duši šta na kraju može postati.

> Život je moja spoljašnja evolucija.

> Istina je moja unutrašnja revolucija.

From:Sri Chinmoy,Plameni Talasi, deo 4, Agni Press, 1975
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/fw_4