Pitanje: Šta znači moć u duhovnom životu?

Šri Činmoj: U običnom životu, moć znači nadmoć. Ako imate moć, svesno ili nesvesno ćete pokušati da budete korak ispred drugih ili santimetar iznad drugih. Ljudska moć nastoji da gazduje drugima. Ona vam ne dopušta da budete jedno sa nekim drugim.

Ali duhovna moć, božanska moć, jeste moć širenja, poistovećenja i jedinstva. Duhovnom moći vi nastojite da se poistovetite sa ostatkom sveta. Patnje i radosti svih ljudskih bića će na neko vreme postati vaše. Kad prvi put steknete duhovnu moć, ona ima oblik poistovećeenja. Ali, potom idete više i dalje, ka jedinstvu. Ljudska moć nastoji da vas navede da gazdujete nad drugima.

Poistovećenje traje kratko – sat, pola sata, minut. Kad vidite neku osobu da pati, odmah ćete se poistovetiti sa njenom patnjom. A ako vidite nekog ko je veoma dobro raspoložen, poistovetićete se sa njegovom srećom možda nekoliko sati. A potom, to postaje „daleko od očiju, daleko od srca“. Ta osoba više nije pred vama pa ne znate da li pati ili je u srećnom raspoloženju. Ali, kad uspostavite jedinstvo, ma gde da je ta osoba, na ovaj ili onaj način će patnja ili radost te osobe postati nerazdvojni deo vašeg života. Kad imate jedinstvo, ono traje dvadeset četiri sata dnevno.

Nakon što ste postigli jedinstvo, treba da otkrijete i ispoljite svoje jedinstvo. Jedna stvar je oteloviti jedinstvo; druga je otkriti ga; a treća je ispoljiti ga. Razlika je u sledećem. Recimo da imate bilo koju vrstu moći, sposobnost da napišete pesmu, na primer. To je takođe oblik moći. Tu sposobnost ili moć vi otelovljujete. Kad stvarno napišete pesmu, vi otkrivate tu moć. Svako može da je vidi, ako od vas to zatraži. Potom, ako se pesma objavi i ljudima donese dobrobit na bilo koji način, to se zove ispoljavanje, koje predstavlja treću vrstu moći.

U duhovnom životu, moć će vam omogućiti da se poistovetite i pomoći će vam da postanete jedno sa ostalim svetom. Onda će vam pomoći da otkrijete svoju sposobnost i na kraju će vam pomoći da ispoljite svoju sposobnost – sve to bez ikakvog osećaja nadmoći.