Pitanje: Možeš li da nam daš neke sugestije kako bismo u svom poslu mogli da upotrebimo Svetlost, Radost, Blaženstvo i ostale stvari koje dobijemo u našim meditacijama ovde?

Šri Činmoj: Kad meditirate ovde, vi zaista dobijate nešto – bilo Mir ili Svetlost ili Blaženstvo, ili neke druge božanske osobine. Te božanske osobine su vaše blago. Kad hoćete da kupite nešto u spoljašnjem svetu, potreban vam je novac za to. Novac držite u svom novčaniku i koristite ga kad hoćete. Što se tiče vašeg unutrašnjeg blaga, molim vas da osećate da je vaš novčanik vaše srce. Kad meditirate, vi zarađujete novac u obliku Mira, Svetlosti i Moći – i čuvate ga u svom srcu. Nemojte da osećate da dok ste ovde dobijate nešto, dok kasnije, zato što ne meditirate svesno, nemate više nikakvo bogatstvo. Ne! Vi radite po osam sati dnevno tokom pet dana i plaćeni ste za to. Taj novac možete da koristite kad god hoćete. On je apsolutno vaš. Pošto ste se molili i meditirali, zaradili ste božansko bogatstvo. Pomoću svog običnog novca vi kupujete stvari koje hoćete. Ali, uz pomoć Svetlosti ili Mira, umesto da kupujete, vi nastojite da pobedite nešto. Vi pobeđujete neznanje preplavljujući ga vašom unutrašnjom Svetlošću i Mirom. Kad odete u kancelariju, morate da se družite sa mnogim ljudima koji uopšte ne teže. Oni imaju svoj sopstveni svet, svoj sopstveni život. Pomoću vašeg Mira, Svetlosti i Blaženstva vi održavate čvrsti zid između sebe i tih netežećih ljudi. Na spoljašnjem planu možete da budete sasvim srdačni, prijateljski i saosećajni, ali na unutrašnjem planu uvek morate da budete veoma jaki. Treba da imate na umu da ste u ovom trenutku malena, krhka biljka koju je lako uništiti. Ali, vi imate u sebi moć da stvorite zaštitnu barijeru između sebe i ljudi sa kojima ste, moć da se borite protiv neznanja. Tu moć, koja ima oblik Mira, Svetlosti ili Blaženstva, dobijate ovde, od svoje meditacije.

Morate, međutim, biti stalno svesni da zaista imate tu unutrašnju moć. Ako to ne osećate, onda, iako je imate, nećete moći da je upotrebite da rešite svoje probleme. U džepu imate novac, ali ako zaboravite da je on tu, onda, kad vidite nešto što želite, nećete moći da to kupite. To se dešava veoma često. I u ovom trenutku mi smo svi nerazdvojno jedno sa Bogom, ali smo to zaboravili. Jedino praktikovanjem meditacije, godinama i godinama, mi zaista dolazimo do spoznaje šta znači biti nerazdvojno jedno sa Bogom. Ljudi koji su ostvarili Boga kažu da je Bog oduvek bio u njima, ali da su to potpuno zaboravili. A svi mi imamo božanstvenost u sebi, samo što je duhovni Učitelj toga postao svestan. Mi se molimo i meditiramo da bismo postali svesni činjenice da postoji Bog u nama. Kada se molite i meditirate ovde, probajte da to iskustvo koje doživite održavate stalno živim u sebi. Vi imate nešto, ali na vama je da ga upotrebite. Ako ga ne upotrebite, nakon nekog vremena to gubi svoju moć. Dakle, kad meditirate ovde, vi zaista dobijate Moć, Mir, Svetlost i Blaženstvo. Mir je moć, Svetlost je moć, sve božanske osobine su moć, moć da se suprotstavimo neznanju u spoljašnjem svetu. Zato uvek nastojte da podsetite sebe na božanske osobine koje dostižete tokom vaše meditacije; tada ćete videti da vam je sasvim lako da se suprotstavite neznanju. Ako se prisetite tih osobina koje ste stekli, same te osobine će se za vaš račun boriti protiv neznanja.