Pitanje: Kad neko uđe u duhovni život, da li mu se kundalini automatski probudi, ili se to dešava samo kod nekih ljudi?

Šri Činmoj: Različiti su putevi koji vode ka Cilju. Kundalini je jedan put koji daje posebne moći, a postoje i drugi putevi koji takođe daju slične moći. Recimo da postoje tri puta koja vode ka istom odredištu. Jedan put ima poprilično drveća i cveća, drugi ima nekoliko stabala i cvetova, dok ih treći uopšte nema. Kad idete putem kundalini, vi vidite određenu moć, ali ta moć nesumnjivo nije najviša moć. Onima koji nemaju duhovnih ili okultnih moći, moć kundalini izgleda veoma velika. Ali, u poređenju sa moći koju ima Cilj, ta moć je ništa. A na nekim drugim putevima ta moć nije prisutna. Put je čist i vi naprosto idete i stižete do Cilja. A onda, kad jednom stignete do Cilja, stičete svemoguću Moć, dok sledbenici kundalini često ostaju samo sa njenom ograničenom moći. Vrlo se retko dešavalo da tragaoci skrenu sa duhovnog puta zato što su stekli duhovnu moć, dok je moć kundalini, okultna moć, odvela mnoge, mnoge iskrene tragaoce od Istine. U većini slučajeva, moć kundalini je prokletstvo, a ne blagoslov. Ako zloupotrebite moć kundalini, propali ste. Uništićete sve svoje mogućnosti da ostvarite Najviše i sam Bog zna koliko inkarnacija će vam trebati da se ponovo vratite na ispravan put. U devededeset devet odsto slučajeva moć kundalini se zloupotrebljava. Ali, ako je ispravno upotrebite, onda dobijate inspiraciju da učinite nešto dobro za svet.

Ima mnogo duhovnih Učitelja najvišeg reda koji nemaju moć kundalini zato što nisu sledili taj put, ali imaju duhovnu moć, koja je mnogo jača. Prava moć, duhovna moć, dolazi tragaocu u procesu njegovog unutrašnjeg rasta. A opet, ako je Bog zadovoljan nekim tragaocem koji sledi neki drugi put, On tom tragaocu može da da nešto malo moći kundalini. Ako smatra da bi tom tragaocu u budućnosti mogla zatrebati moć kundalini da bi Ga ispoljio na određen način, onda Bog pošalje nekog glasnika koji radi sa kundalini da toj osobi da moć. Svi božanski kvaliteti su u Božijoj sobi. Ako uđete u Božiju sobu, videćete kutiju obeleženu sa Mir, i druge, obeležene sa Svetlost i Ljubav i Blaženstvo i Moć. Vama je možda stalo jedino do Mira, ali Bog smatra da bi vam moglo zatrebati i nešto malo Moći. Svet je takav da, ako ne pokažete bar malo moći, ljudi ne veruju. Zato, ako Bog smatra da je u vašem životu neophodna Moć, čak i ako vi ne želite moć kundalini, Bog će vam je dati. Ali, ako Bog ne smatra da je to potrebno, tad vam neće dati moć kundalini, čak i ako plačete za njom.

Ljudi započnu svoje duhovno putovanje sa dobrim stavom; stalo im je samo do Boga, Istine, Svetlosti. Ali, nakon što su išli dva, tri ili šest meseci, taj put počinje da im izgleda veoma suvoparan. Oni vide da ne stiču ni ime ni slavu ili da ne stiču čudesnu moć; zato odustaju i kreću drugim putem, kao što je kundalini. Taj put je lak, zato što čim nešto dobijete, možete da pokažete sve svoje čudesne moći svetu i da osećate da ste nešto. Taj put vam, međutim, nikad neće dati ni mrvu duševnog mira. Pre svega, mnogi će vas pogrešno razumeti, zato što upotreba okultne moći ni na koji način ne uzdiže ničiju svest. Poput mađioničara, vi pokažete nešto i stvorite neku vrstu uzbuđenja koje traje nekoliko minuta ili jedan sat. Ali, posle toga se i vi i oni koji su se uzbudili osećate jadno, zato što znate da to neće trajati večno i da postoje više istine i više stvarnosti. Reći ćete: „Došli smo u svet zbog mira, zbog ljubavi, zbog radosti, zbog sreće, zbog zadovoljstva. Gde je sad to zadovoljstvo koje hoćemo?“ I zato ulazite u pravi duhovni život, gde kundalini nije potrebna. Tu se traži samo unutrašnji plač za Istinom, Svetlošću i Blaženstvom. Kad jednom dobijete Istinu, Svetlost i Blaženstvo, nećete mariti za moć kundalini. To je kao dete koje ima pet centi. Ono zna da će tih pet centi moći da podeli sa petoro dece njegovog uzrasta. Ali, kad dete zna da njegov otac ima hiljade dolara, tih pet centi ga neće interesovati. Ovde te hiljade dolara znače pravu duhovnu moć.

Ako hoćete da budete zadovoljni sa nešto malo moći kundalini, meditirajte po nekoliko sati dnevno tokom šest ili sedam godina, što nije ništa. Da biste ostvarili Boga, ptrebno je podosta inkarnacija, osim ukoliko nemate dobrog duhovnog Učitelja. Ako se koncentrišete jedino na čakre i meditirate radi kundalini, kad završite svoju obuku za četrnaest ili petnaest godina, lako ćete steći moć kundalini. A ako ste veoma dobar učenik, moći ćete da preskočite nekoliko razreda i steknete moć kundalini za samo četiri ili pet ili šest godina.