Pitanje: Kažete da bi trebalo da meditiramo u srcu, ali je meni lakše da meditiram u umu.

Šri Činmoj: Ako Vam je lakše da meditirate u umu, onda meditirajte u umu. Ali, onda ćete biti u stanju da meditirate možda pet minuta, a od tih pet minuta, možda ćete moćno meditirati samo jedan minut. Nakon toga ćete osetiti da vam cela glava postaje napeta. Prvo steknete radost, zadovoljni ste, a potom ćete možda osetiti jalovu pustoš. Tokom pet minuta dobićete nešto, ali ako hoćete da pođete dalje od toga, možda nećete osetiti ništa. Ako meditirate ovde [u srcu] doći će dan kada ćete početi da stičete zadovoljstvo. Ako meditirate u srcu, onda meditirate tamo gde je duša. Istina, duša je svuda – u umu, u telu, svuda. Ali, to je kao moja situacija sada. Ja sam ovde, u Ujedinjenim nacijama. Ako neko pita: „Gde je Činmoj“, možete reći da sam u Ujedinjenim nacijama, ili možete reći da sam u sobi za konferencije br. 10. Moje prisustvo duhovno prožima čitave Ujedinjene nacije, ali je moja živa svest baš ovde, u ovoj sobi. Ako dođete ovde, moći ću da za Vas učinim više nego za druge na drugim mestima u zgradi. Slično tome, kad svoju pažnju usredsredite na srce, steći ćete mnogo više unutrašnjeg zadovoljstva nego kad meditirate u umu, zato što je srce sedište duše. Međutim, nekim ljudima je teško da meditiraju u srcu zato što na to nisu navikli.

Treba da budete mudri. Ogromna je razlika između onoga što možete dobiti od uma i onog što možete dobiti od srca. Um je ograničen; srce je neograničeno. Duboko u nama su beskrajni Mir, Svetlost i Blaženstvo. Lako je da dobijemo ograničenu količinu toga. Meditacija u umu Vam to može dati. Ali, možete dobiti više ako meditirate na srce. Pretpostavimo da imate priliku da se zaposlite na dva mesta. Na jednom mestu ćete zaraditi 200 dolara, a na drugom 500 dolara. Ako ste mudri, nećete gubiti vreme na prvom mestu. Treba da znate da su Izvor i Stvarnost u srcu. Stvarnost je svuda, ali konkretna manifestacija stvarnosti mora da bude na nekom određenom mestu. U srcu je duša, pa ako meditirate u srcu, rezultat će Vas beskrajno više ispuniti.

Hajde da ne budemo zadovoljno stvarima koje dobijemo veoma lako. Hajde da plačemo za nečim što je teže dobiti, ali što je beskrajno i večno. Ako dobijete nešto od uma, sutra može da se pojavi sumnja i kaže Vam da to nije stvarno. Ali, kad jednom dobijete nešto od srca, nikad nećete biti u stanju da u to sumnjate ili da to zaboravite. A iskustvo na psihičkom planu nikad se ne može izbrisati iz srca.