Pitanje: Koliko ste imali godina kad ste počeli da meditirate?

Šri Činmoj: Počeo sam svesno da meditiram u jedanaestoj godini, mada sam u četvrtoj ili petoj godini svakodnevno izgovarao molitve, kao što rade deca. U jedanaestoj godini sam postao potpuno svestan božanstvenosti, to će reći, koncentracije i meditacije, i počeo sam da to shvatam veoma ozbiljno. Pre toga sam na molitvu trošio dva-tri minuta. Ali, u trinaestoj godini sam meditirao po osam sati dnevno. A ozbiljno sam počeo da meditiram u jedanaestoj godini.