Pitanje: Pitao sam se kakav je odnos između srca i uma. Kako da ih integrišemo?

Šri Činmoj: Postoje dva načina. Jedan način je da srce uđe u um. Drugi način je da um uđe u srce. Recimo da je srce majka, a um je dete. Ili dete treba da pođe majci, koja je mirna, tiha i puna ljubavi, ili majka treba da dođe detetu, koje je u ovom trenutku nesigurno, sumnjičavo i nemirno.

Kad majka dođe detetu, dete treba da oseti da je majka došla sa dobrim namerama: da smiri um, da oslobodi um, da ispuni um na božanski način. Ako sumnjičavi i nemirni um oseća da je majka došla da ga gnjavi i da je njegov nemir nešto veoma dobro što hoće da zadrži, onda je propao. Ako je dete nemirno, sumnjičavo, podozrivo i ako gaji sve te nebožanske osobine osećajući da su to njegove najbolje osobine, šta onda sirota majka može? Srce ima dobre namere da preobrazi njegovu sumnju u veru i ostale njegove nebožanske osobine u dobre osobine. Ali, um treba da bude spreman, treba da oseća da je srce došlo sa namerom da ga promeni nabolje.

Drugi način, kad dete prođe kroz sve negativno i destruktivno – strah, sumnju, podozrenje, ljubomoru, nečistotu – ono dolazi do tačke kad oseća da mu je krajnje vreme da pođe nekom ko mu može dati nešto bolje. A ko je taj neko? Majka, srce. Majka je više nego rada da prosvetli svoje dete. Ako um teži, on će odmah osetiti da je srce ta majka, prava majka. A srce će uvek osećati da je um dete kome je potrebna poduka.

Oba načina su efikasna. Ako je um spreman da uči od srca, srce je uvek rado da ga pouči. Majka je spremna da pomogne detetu, da služi detetu dvadeset četiri sata dnevno. Dete je to koje ponekad postane razdražljivo, neposlušno ili tvrdoglavo, koje oseća da zna sve i da nema šta da nauči ni od koga drugog. Ali, um mora da uči od nekog drugog. Čak i majka, srce, dobija znanje od nekog drugog – od duše, koja je sva svetlost. Recimo da je duša baka. Od bake uči majka, a dete uči od majke. Duša poučava srce, a srce poučava um. Ako možemo da vidimo odnos između srca i uma kao odnos majke prema detetu, to je najbolji način da ih integrišemo.