Pitanje: Šta mislite o transcendentalnoj meditaciji, a to je meditacija uz upotrebu mantre?

Šri Činmoj: Ja ne mogu da govorim specifično o transcendentalnoj meditaciji, kako je Mahariši Maheš naziva, zato što ne znam gotovo ništa o njegovom putu. Ali, lako mogu da vam kažem nešto o korišćenju mantre. Mantra je prizivanje. Može da bude jedan glas, jedna reč, nekoliko reči ili rečenica. Kad ponavljate mantru mnogo puta, to se zove đapa.

Kakve koristi imamo od ponavljanja mantre? Prva dobrobit koju dobijamo je čistota. Čistota je izuzetno važna u našem duhovnom životu. Ako nema čistote, nema ni izvesnosti u našem duhovnom životu. Danas možemo da napredujemo, a sutra da se vratimo tamo odakle smo pošli. Ali, kad ponavljamo mantru koju nam je dao neki duhovni Učitelj, ne bilo ko drugi, sigurno ćemo steći čistotu. A od čistote dobijamo energiju, čistu energiju. Kad imamo čistu energiju, stičemo još nešto: osećaj sveopšteg jedinstva. A u našem jedinstvo sa Božijim univerzumom, postižemo jedinstvo sa Samim Bogom.

Onog trenutka kad osetimo univerzalno jedinstvo, znaćemo ko je Vlasnik univerzuma. Bog je Vlasnik i Tvorac univerzuma, a Tvorac i Njegova tvorevina su nerazdvojni. Kad se radi o običnim ljudima, tvorac ili vlasnik neke stvari može je uzeti ili baciti; može je zadržati ili dati. Ali, kad se radi o Bogu i univerzumu, nije tako. Pogledajte Boga; videćete univerzum u Njemu. Pogledajte univerzum. Ako gledate svojim duhovnim okom, svojim trećim okom, smesta ćete videti Boga unutar univerzuma. Ljudsko vlasništvo dolazi i odlazi. Danas imate milione dolara; sutra možete postati prosjak. Ali, u Božijem slučaju, vlasništvo i Vlasnik se ne mogu odvojiti.

Najbolji način ponavljanja mantre sa ciljem da se brzo stekne čistota je da se uspinje koracima. Danas ponovite mantru 500 puta; sutra, 600; prekosutra, 700 i tako dalje dok za nedelju dana ne stignete do 1200. Onda počnite da se spuštate svakog dana dok opet ne stignete do 500. Na taj način možete da se popnete na drvo i siđete sa drveta. Kad silazite, molim Vas, probajte da osetite da pomoću svog srca delite taj plod sa težećim ljudima oko Vas.

Ima dva načina da se obavlja đapa. Jedan je glasno, drugi u sebi. Ako ponavljate mantru glasno, dobićete fizičku čistotu. Ako ponavljate mantru u sebi, steći ćete čistotu u svom unutrašnjem biću. Fizička čistota je neophodna u duhovnom životu, ali ako nema unutrašnje čistote, tragalac neće napredovati. Neka osoba može da bude fizički uredna, fizički čista, ali u svom umu može da vrti nebožanske, nečiste misli. U tom slučaju nedostaje unutrašnja čistota. Zato je bolje obavljati đapu u sebi sa osećajem da u Vama postoji neko, Vaše unutrašnje biće, koje ponavlja reči mantre za Vaš račun. Takvom upotrebom mantre steći ćete unutrašnju čistotu; Vaše srce će biti čisto, Vaš um će biti čist. Samim ponavljanjem Vaše mantre posvećeno i duševno možete imati sve, Najviše, Svevišnjeg.