Pitanje: Da li će se proces stremljenja ka savršenstvu ikad okončati?

Šri Činmoj: On se nikad neće okončati, zato što Sam Bog ne želi da završi Svoju Kosmičku Igru. Ono za šta danas smatramo da je krajnje savršenstvo, sutra će postati samo polazna tačka našeg putovanja. To je zato što se naša svest razvija. Kad se naša svest podigne na viši nivo, istovremeno i naš osećaj savršenstva postaje viši. Uzmimo savršenstvo kao neko dostignuće. Dok se učimo u vrtiću, naše dostignuće u savršenstvu može biti veoma dobro na tom nivou. Ali, iz vrtića idemo u osnovnu školu, pa u gimnaziju, na koledž i univerzitet. Kad steknemo master titulu u savršenstvu, naše dostignuće je mnogo veće nego što je bilo dok smo bili u vrtiću. Međutim, čak i tada ćemo možda osećati da ima još mnogo stvari koje treba da naučimo. Onda mi učimo dalje i još više širimo svoju svest. Ako malo dete misli da će mu master titula zauvek ostati nedostižna, vara se. Duhovna lestvica ima podosta prečki. Ako ne stanemo na prvu prečku, kako ćemo se popeti na poslednju prečku te lestvice? Mi počinjemo sa inspiracijom, a odatle počinjemo da se koncentrišemo, meditiramo i kontempliramo. A te tri reči – koncentracija, meditacija, kontemplacija – uključene su u jednu reč: težnja. Počinjemo sa inspiracijom, a nastavljamo sa težnjom. Težnji nema kraja, pa tako nema kraja ni našem dostignuću savršenstva.