Pitanje: Imam iskusto ovde na Dag Hamaršeld predavanjima kakvo ne doživljavam na drugim tvojim predavanjima ili na meditacijama sredom. Znam da odozgo spuštaš ogroman Mir koji osećam i tamo, ali ovde, na ovim predavanjima, imam osećaj da padam u san. Pa ipak čujem to što govoriš. Trudim se iz sve snage da ostanem budan, ali mi to izgleda gotovo nemoguće. Da li bi mogao da objasniš radim li nešto pogrešno?

Šri Činmoj: Ne radiš ništa pogrešno. Kad držim predavanja, ja donosim odozgo Mir, a taj Mir je za tragaoce nešto opipljivo. Kad tragalac gori od želje da pliva u moru Mira, Svevišnji mu to dozvoljava. Tokom tog iskustva, um ne deluje; deluje jedino srce. Aktivnost uma je potpuno utišana, a umesto njega počinje da deluje srce. Funkcija srca je da se poistoveti sa svime što je oko njega, pred njim ili u njemu. Tovje srce se poistovećuje sa Mirom i taj Mir utišava um. To nije inercija; to nije iskustvo beskorisne jalovosti iil nečeg lošeg. Ne, u tom Miru ti gajiš unutrašnju istinu i rasteš u Svetlost koja prosvetljuje tamu sa kojom si se suočavao ili neznanje koje si gajio pre nego što si ušao u meditaciju.

Ja donosim odozgo Mir, Svetlost i Blaženstvo u bezgraničnoj meri, i u skladu sa svojom prijemčivošću svaki tragalac dobija taj Mir, Svetlost i Blaženstvo. Taj Mir nije nekakav nesvestan način da te uspava. Ne, taj Mir utišava izlazeću energiju uma, a istovremeno, prosvetljava ono što se uliva u srce. A kada si u srcu, težećem srcu, postaješ jedno sa Mirom koji održava božansku Stvarnost u tebi.