Pitanje: Kako da razvijemo strpljenje?

Šri Činmoj: Kako da razvijemo strpljenje? Da bismo razvili strpljenje, treba da osećamo da smo se otisnuli na duhovno putovanje, unutrašnje putovanje, koje ima Cilj, a taj Cilj nas želi i potrebni smo mu isto koliko mi želimo njega i koliko nam je on potreban. Taj Cilj je spreman da nas prihvati, da nam da ono što ima, ali će to učiniti na svoj način i u času koji je odabrao Bog. Moramo da znamo da će nam Bog dati svoje blago kad za to dođe vreme. Strpljenje nam nikad neće reći da nema nade da se to dogodi. Strpljenje će nam jedino reći ili da mi nismo spremni, ili da nije došlo vreme. Mi možda imamo osećaj da smo spremni, ali treba da znamo da naše celovito biće, naše integralno biće, nije spremno. Naša duša može biti spremna, naše srce može biti spremno, naš um može biti spreman da dostigne Cilj, koji je Svetlost i Istina, ali možda nisu spremni naš vital i fizičko biće. Kada celo naše biće bude spremno, sam Cilj će osvanuti u našoj svesti koja teži. Kada kucne sat, Cilj će nas privući sebi kao magnet.

Kada smo u duhovnom životu, trebalo bi da osećamo da strpljenje nije nešto pasivno. Naprotiv, ono je dinamično. U strpljenju mi razvijamo našu unutrašnju snagu, našu unutrašnju snagu volje. Istina je da lako možemo steći strpljenje ukoliko imamo snagu volje. Ali, podjednako je tačno da će se naša unutrašnja snaga volje, ukoliko imamo strpljenje, razviti na jedan poseban način.