Pitanje: Po čemu se religijska disciplina razlikuje od duhovne discipline?

Šri Činmoj: Religijska disciplina ne traži od vas da se molite i meditirate u svakom trenutku svog života. Religijska disciplina će vam možda reći da jednom nedeljno idete u crkvu i molite se Bogu. To je više nego dovoljno za religijsku disciplinu. Ali, kad se radi o duhovnoj disciplini, ona će vam reći da budete svesni Boga dvadeset četiri sata dnevno i da se molite i meditirate bar dvaput dnevno – ujutru i uveče. Duhovna disciplina je svestan, stalni proces. Ona je beskrajno značajnija od religijske discipline, jer kad neko praktikuje duhovnu disciplinu, on nastoji da stalno bude svesni živi instrument Boga kako bi Bog mogao da se ispolji u njemu i pomoću njega na Svoj Sopstveni Način. Kad neko sledi duhovnu disciplinu, onda na kraju puta oseća da izrasta u samu Božiju Sliku; dok će onaj ko sledi religijsku disciplinu na kraju puta reći da je došao i video cilj. Religijska disciplina u najboljem slučaju može da vas dovede do cilja, dok će vas duhovna disciplina, ili jogička disciplina, ne samo dovesti do cilja, već će učiniti i da osećate da vi niste ništa drugo do sam cilj.