Pitanje: Da li Božić, ovako kako se slavi, uzdiže svest na neki način?

Šri Činmoj: Ako se radi o duhovnoj svesti, on ne uzdiže svest. Ali, ako se radi o entuzijastičnoj svesti, vitalnoj svesti, razdraganoj svesti, Božić zaista pomaže. Samo na retkim mestima, u nekim domovima u kojima su ljudi zaista posvećeni Hristu, tu se svest uzdiže. U celini, dekoracija koju vidite u prodavnicama i na ulicama i na mnogim drugim mestima uopšte ne uzdiže svest. To je samo igra, kao kad se igraju deca. U određenoj meri to pomaže na sledeći način: kad se slavi Božić ili neke druge prilike, to uklanja tenziju iz uma i jača vitalne mogućnosti – ne na loš, već na dobar način. U vitalu se rađa određena nada, a napetost uma nestaje; to je nešto dobro i to je veliki blagoslov.