Pitanje: Kako da znamo da je za nas došlo pravo vreme da se upustimo u duhovni život? Može li nam duhovni život pomoći da prevaziđemo frustraciju?

Šri Činmoj: Mi možemo da započnemo duhovni život jedino kada za tim osećamo potrebu. Kad osećamo glad, mi jedemo. Slično tome, kad imamo unutašnju glad, treba da nahranimo sebe Mirom, Svetlošću i Blaženstvom. Da, ljudska bića su puna frustracije. Svaki dan započinje novom frustracijom, razočaranjem i osećanjem potpunog neuspeha. Kako da pobedimo frustraciju, očajanje i druge netežeće i negativne sile? To možemo da učinimo jedino kad svesno osećamo da postoji nešto što prevazilazi, daleko preazilazi te frustraciije i takozvane neuspehe. Naš ljudski život se ne može i neće završiti neuspehom, upravo zato što božansko u nama nikad neće prihvatiti neuspeh. Božansko u nama će na kraju ispoljiti Svetlost i Istinu duše na zemlji ako imamo svesni vapaj, odnosno svesnu glad za Svetlošću koja može da preobrazi naše frustracije u sjajna dostignuća. Onaj ko ne teži je u Božijim očima potpuni gubitnik. Ali, početak njegove težnja je samo stvar vremena. Sam Bog će težiti u njemu i pomoću njega, kad za to kucne čas. Međutim, ako se svesno borimo na strani unutrašnje Istine i unutrašnje Stvarnosti, ako slušamo naloge unutrašnjeg glasa, tad ubrzavamo napredak svog života i napredak čitavog čovečanstva. Frustracija postoji baš zato što mi ne vidimo ništa osim frustracije, ili svesno nećemo da se udaljimo od frustracije. Uzmimo da je frustracija neka stvar koja se može uhvatiti i položiti pred Božija stopala, ili pred stopala bilo kojeg srećnog ili dobrog iskustva koje smo imali – čak i ako je to bilo pre deset ili dvadeset godina. Moć tog srećnog iskustva će poništiti moć frustracije, ili će preobraziti frustraciju u blistavo nadahnuće pred stopalima unutrašnjeg buđenja i spoljašnjeg ostvarenja.