Deo XI — Pitanja i odgovori: Univerzitet Severna Karolina

Pitanje: Vi govorite o Bogu, ali mi uopšte nemamo predstavu o tome ko je Bog. Ko je Bog?

Šri Činmoj: Bog je Ljubav. Bog je sav Svetlost. Bog je sav Lepota. Bog je sve: Istina, Mir, Svetlost, Blaženstvo u beskrajnoj meri. On je s oblikom; On je bez oblika. Ako doživite Boga kao Mir, reći ćete Bog je Mir. Ako doživite Boga kao Svetlost, onda ćete reći Bog je Svetlost. Ako doživite Boga kao Ljubav, reći ćete Bog je Ljubav.

Budući da smo ljudska bića, shodno našem ograničenom shvatanju mi kažemo da je Bog ovo ili Bog je ono. Ali Bog je zaista sve. Ako želimo da iskusimo Njega, kao beskrajno prostranstvo bez oblika, možemo to da učinimo. A opet, ako želimo da Ga doživimo prisno, kao potpuno ispunjeno svetlosno biće tu pred nama, onda On postaje to. Stoga, On je ovo, On je ono. A opet, On prevazilazi sve. Našem ljudskom umu, On može biti ili ovo, ili ono. Ali, kad steknemo svoje Najviše Ostvarenje, vidimo da Bog neprestano prevazilazi sve naše unutrašnje i spoljašnje zamisli.