Deo X — Pitanja i odgovori: Klemson Univerzitet

Pitanje: Izgleda da osećate da um nije tako važan. Šta je sa učenicima koji idu u školu?

Šri Činmoj: Kao učenik, sigurno moraš da razviješ um. Ali moramo da znamo da postoje dve vrste uma. Jedan je fizički um, koji neprekidno sumnja i sklon je nebožanskim mislima. Fizički um neprekidno prosuđuje o svemu, a zatim se preispituje da vidi da li je njegovo prosuđivanje tačno. Fizički um voli da prikuplja informacije, ali informacije nam neće dati ni trunčicu unutrašnje mudrosti. Um nam uopšte nije od pomoći u našem unutrašnjem razvoju. Ali postoji i čist um, viši um, um koji je daleko izvan domena sumnje. Um je jasan; taj um vidi Stvarnost kao takvu i želi da raste u Stvarnost. Viši um i srce puno ljubavi idu zajedno.

Fizički um će nam doneti informacije ili svetovno znanje. Unutar ovog svetovnog znanja nema istinske mudrosti, a ipak ne možemo da gledamo na ovo znanje sa visine. Samo moramo da osećamo da to znanje mora da bude prevaziđeno, da bismo mogli da uđemo u viši um. Mi trenutno u suštini ne poznajemo Beskonačnost, Večnost i Besmrtnost. To su neodređeni pojmovi koje fizički um ne može da shvati. Ali, ukoliko uđemo u viši um, onda sve to vidimo kao istinsku Stvarnost.