Pitanje: Kako tragalac može da se nosi sa posledicama svojih prošlih grešaka?

Šri Činmoj: Tragalac može jedino da nastoji da učini pravu stvar, da pokušava da ostvari Boga. On sam je nesavršen, ali zna da postoji Neko ko je savršen, a to je Bog. Pravi tragalac oseća da, ako ide ka Bogu i dobija Svetlost, i ako može da preobrazi svoj vlastiti život, onda će moći da pomogne drugima kojima je doneo patnju. Samo zato što je bio u neznanju, uradio je nešto loše. Ukoliko želi da se iskupi za svoja prošla loša dela, prvo mora da dobije nešto više ili bolje od onoga što je imao, a to nešto može dobiti jedino od Boga. Zato, kada dobija Mir, Ljubav i Svetlost od Boga, može da ih ponudi onima kojima je prouzrokovao patnju. Ovo je najbolje što može da učini za njih.